• آب و هوای خوش بندرعباس پناهگاه متکدیان خارجی
    آیا متکدیان سلامت روحی و جسمی دارند؟
    آب و هوای خوش بندرعباس پناهگاه متکدیان خارجی
    با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، برخورد با متکدیان خارجی که شاهد افزایش آنها در شهر بندرعباس می باشیم، بیشتر از پیش احساس می شود و این درخواست تمام شهروندان هرمزگانی می باشد. ...

تابناك وب نشر خبر ندای ساحل ندای ساحل سلام ندای ساحل